eHoaDon Online tổng hợp và cập nhật những lỗi thường gặp khi nộp báo cáo thuế qua mạng. Bạn nên nhất định đọc bài này ít nhất một lần và nhớ đừng bỏ qua bài viết này bạn nhé!

Bài viết này thường xuyên được bổ sung cập nhật thêm những trường hợp mới nên lời khuyên là bạn nên lưu lại đường link để có thể dễ dàng tham khảo và cập nhật thêm kiến thức sau này!

1. Lỗi đang tải thư viện, vui lòng thực hiện các chức năng... khi nộp tờ khai thuế

2. Lỗi không chọn được tệp tờ khai

3. Lỗi "sai số pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số"

4. Hiện thông báo "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application"

5. Hiện thông báo: lỗi java has discovered application components

6. Thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

7. Lỗi "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"

8. Lỗi "Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ"

9. Cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

10. Lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

11. Lỗi "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.0.X, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.0.Y)"

12. Cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

13. Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập được vào hệ thống nhận tờ khai thuế của Tổng cục thuế

14. Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

15. Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử

16. Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

17. Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu

18. Khi đăng nhập trang kekhaithue, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

19. Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”

20. Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

21. Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ.

22. Phiên bản trên tờ khai XML không đúng: N.X.Y

23. Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

24. Lỗi đang upload tệp tờ khai

25. Lỗi upload file xml lỗi

26. Lỗi kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai

27. Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Tệp tờ khai không có khuôn dạng...

28. Tờ khai phát sinh các lỗi sau: Không đọc được nội dung file XML null-

29. Thông báo như hình dưới: only secure content is displayed 

30. Lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

31. Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua mạng

32. Khắc phục lỗi không thể ký được tệp tờ khai khi nộp thuế qua mạng

33. 404. Đã xảy ra lỗi. Không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.

34. Kế toán quên mật khẩu trang thuế điện tử hoặc nhận lại mà không được bàn giao mật khẩu thì xử lý thế nào?

0918 501 776