Lỗi "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế"

Hỏi:

Khi ký tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn thì gặp báo lỗi: "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế". Làm sao để vượt qua thông báo lỗi này!?

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân là do bạn mới gia hạn hoặc chuyển đổi chữ ký số sang nhà cung cấp khác nhưng chưa cập nhật lại thông tin số Serial của chứng thư trên hệ thống thuế điện tử. Mỗi chứng thư số có 1 dãy số Serial khác nhau, khi chứng thư số được gia hạn hoặc chuyển đổi sang nhà cung cấp mới bạn phải cập nhật chứng thư số mới trong thông tin tài khoản của bạn.

Các bước thay đổi như sau:

Bước 1: Gắn token mới vào máy tính.

Bước 2: Là bước Đăng Nhập vào hệ thống eTax và Thay đổi Thông Tin Dịch Vụ. Cụ thể là Thay đổi thông tin dịch vụ trên Form Nộp thuế điện tửFrom Khai thuế điện tử

Vào trang  thuedientu.gdt.gov.vn (-> Đăng nhập => Điền mã số thuếmật khẩu, mã bảo vệ để Đăng Nhập)

Sau khi đăng nhập thành công Vào TÀI KHOẢN => Thay đổi thông tin Dịch Vụ

Bước 2.1: Thay đổi trên hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách nhấn vào

chức năng thay đổi thông tin dịch vụ  trên Form Dịch vụ - Nộp thuế điện tử như hình minh họa phía dưới.

Hệ thống sẽ load token, yêu cầu nhập mã PIN token, bạn hãy nhập mã PIN và nhấn vào Chấp nhận  để xác thực và thực hiện ký thay đổi.

Lưu ý: Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa chọn chữ ký số bạn thực hiện lựa chọn CTS có thời hạn dài nhất sau đó nhấn Chọn

Nhấn tiếp tục  để thực hiện gửi tờ khai đăng ký thay đổi.

Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang cho phép bạn xem lại các thông tin mới mà bạn đã cập nhật, nhấn Ký và Gửi

Cửa số mã PIN xuất hiện lần nữa,  bạn hãy nhập mã PIN và nhấn chấp nhận.

Chờ đến khi hệ thống thống báo ký thành công nhấn OK để kết thúc.

Đến đây các bạn đã hoàn thành thay đổi Chứng Thư Số trên hệ thống nộp thuế điện tử hệ thống xuất hiện thông báo đã thay đổi thành công chờ thông báo xác nhận.(Thông thường trong vòng sau 5 phút đến 2h hệ thống sẽ gửi thông báo và bạn có thể sử dụng CTS mới để nộp tiền thuế)

Bước 2.2: Thay đổi trên hệ thống Khai thuế điện tử bằng cách nhấn vào chức năng thay đổi thông tin dịch vụ trên Form Dịch vụ - Khai thuế điện tử như hình minh họa phía dưới.

Thực hiện các bước còn lại y như những gì bạn đã làm đối với Form Nộp thuế điện tử.

Chúc bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online cùng hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

 

0918 501 776