Hỏi:

Khi người nộp thuế (NNT) nộp tờ khai lên cơ quan thuế bị thông báo lỗi “Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai”

Đáp:

Nguyên nhân lỗi do NNT đăng ký tờ khai nộp qua mạng chọn kỳ bắt đầu là kỳ thực hiện đăng ký nhưng lại thực hiện gửi tờ khai của tháng/quý trước đó. Cách khắc phục lỗi như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
Máy tính đã được cài đặt ứng dụng Java. Hướng dẫn cài đặt tại đây.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khai thuế, chọn mục Tài khoản, và sau đó chọn Đăng ký ngừng tờ khai muốn nộp nhưng bị sai kỳ bắt đầu

Nhấn OK để thực hiện quá trình ngừng tờ khai.

Sửa lỗi kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai-3
Bước 2: Vào lại mục tài khoản chọn “Đăng ký thêm tờ khai”:

Chọn lại kỳ bắt đầu nộp tờ khai:

Tiếp đó, NNT nhấn “Tiếp tục”

Sau đó bấm “Chấp nhận”

Bước 3: NNT nộp lại tờ khai.

0918 501 776