Hỏi: 

Khi nộp tờ khai gặp thông báo: Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: Do Time Zone của máy tính chưa đúng

Khắc phục: Kiểm tra lại xem ngày giờ hệ thống trên máy tính của doanh nghiệp có đúng với ngày giờ hiện tại không? ==> Vào Time Zone (ở chỗ đồng hồ hệ thống) chỉnh về (GMT + 07:00) Băng kok, Hà Nội, Jakartar.

Ngoài ra, nếu không đổi được ngày giờ hệ thống có thể bạn đang login không phải quyền admin (quản trị) -> Cần login bằng tài khoản quản trị. Hoặc máy tính đang bị virus -> quét virut cho máy tính của bạn.

0918 501 776