Hỏi:

Phải làm gì khi gặp thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

eHoaDon Online trả lời:

Khi gặp thông báo này, bạn click vào "Continue to this website (not recommended)" như hình minh họa dưới đây.

0918 501 776