Cách xác định nguyên nhân khi nhận được thông báo "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi"

Xác định được nguyên nhân cụ thể khi nhận được thông báo "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi" sẽ giúp nhanh chóng chỉnh sửa thông tin bị lỗi và phát hành lại hóa đơn.

Lỡ xuất hóa đơn bị sai thì xử lý thế nào?

Phát hành hóa đơn theo thông tư 78 và được cấp mã rồi mới phát hiện là bị sai thì xử lý thế nào

Bị mất sổ bhxh cũ vậy làm sao để gộp sổ khi không có sổ cũ?

Câu hỏi liên quan đến việc bị mất sổ BHXH và hướng dẫn cách xử lý

Hộ, cá nhân kinh doanh thành lập mới phải áp dụng hóa đơn điện tử?

Từ ngày 01/7/2022 trở đi doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng trong một số trường hợp phải sử dụng trước thời điểm này. Vậy, trường hợp nào cơ sở kinh doanh thành lập mới phải áp dụng hóa đơn điện tử?

Vấn đề thông báo sai sót bị từ chối: Nguyên nhân và cách khắc phục!

Sau khi gửi thông báo sai sót hóa đơn đến cơ quan thuế thì bị trả về thông tin dữ liệu lỗi. Đâu là nguyên nhân và cách khắc phục.

Gia hạn bảo hiểm y Tế trong bối cảnh dịch bệnh do Covid

Cách gia hạn bảo hiểm y Tế cho đối tượng cá nhân, hộ gia đình trong bối cảnh dịch bệnh do Covid

Bên mua hàng hóa chủ động lấy được hóa đơn chuyển đổi để lưu trữ hoặc in ra khi cần thiết.

Với tài khoản đăng nhập để quản lý các hóa đơn điện tử, làm sao để chủ động lấy được hóa đơn chuyển đổi nhằm lưu trữ hoặc in ra khi cần thiết?

Vì sao tôi đăng nhập vào mà không thấy hóa đơn nào của người bán xuất cho tôi?

Tôi có nhận được thông tin tài khoản đăng nhập mà bên bán hàng gửi nhằm để xem các hóa đơn mà họ phát hành. Vì sao tôi đăng nhập vào mà không thấy hóa đơn nào của người bán xuất cho tôi?

Chuyển đổi từ BHYT doanh nghiệp về BHYT hộ gia đình

Chuyển đổi từ BHYT doanh nghiệp về BHYT hộ gia đình. Thủ tục và giữ quyền lợi bảo hiểm như thế nào?

Hộ kinh doanh có phải sử dụng hoá đơn điện tử?

Hộ kinh doanh có phải sử dụng hoá đơn điện tử? Nếu có thì trường hợp nào thì hộ kinh doanh bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử?

Các câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử

“Hóa đơn điện tử” là một cụm từ thường gặp đối với các doanh nghiệp hiện nay. Có thể nói đây là một “hiện tượng” gây ấn tượng mạnh đối với các doanh nghiệp bởi chính lợi ích và hiệu quả mà HĐĐT mang đến cho mỗi tổ chức.

Hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra khi thay đổi địa chỉ kinh doanh

Rất nhiều vấn đề liên quan đến việc thay đổi địa chỉ kinh doanh mà trong đó hóa đơn là một trong những vấn đề thường hay được đề cập nhất.

0918 501 776