Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Làm sao để chủ động biết kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Tôi muốn tra cứu hóa đơn được gửi từ người bán hàng xuất hóa đơn điện tử

Tôi muốn tra cứu hóa đơn được gửi từ người bán hàng xuất hóa đơn điện tử thì bằng cách nào?

Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. 

Hóa đơn điện tử: Mã khách hàng dùng để làm gì?

Hóa đơn điện tử: Mã khách hàng dùng để làm gì? Vì sao cần tạo mã khách hàng?

Hóa đơn điện tử: Vì sao cần phải tạo Tài Khoản Đăng Nhập cho khách hàng ?

Khi tạo Danh bạ khách hàng, vì sao cần phải tạo Tài Khoản Đăng Nhập cho khách hàng?

Hóa đơn điện tử:  Chuyển đổi Hóa đơn điện tử là gì?

eHoaDon Online cung cấp cho quý khách hàng công cụ tuyệt vời để sẵn sàng cho việc thực hiện nghiệp vụ Chuyển Đổi  Hóa Đơn một cách dễ dàng.

Hóa đơn điện tử thì giải pháp nào cho doanh nghiệp có nhiều người cùng xuất hóa đơn?

Hóa đơn điện tử thì giải pháp nào cho doanh nghiệp có nhiều người cùng xuất hóa đơn?

Tra cứu hóa đơn điện tử trực tuyến như thế nào?

Là bên mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, khi nhận được hóa đơn điện tử, muốn thực hiện việc tra cứu hóa đơn điện tử trực tuyến thì thực hiện như thế nào?

Hóa đơn điện tử- Hóa đơn bị sai sót thì lúc nào nên xóa rồi xuất mới lại và lúc nào nên điều chỉnh

Một vấn đề liên quan đến việc bạn chọn lựa tác vụ xử lý hóa đơn được đặt ra là: Khi sai sót trên hóa đơn xảy ra thì chúng ta cần thực hiện nghiệp vụ xử lý hóa đơn nào? Xóa hóa đơn, hay điều chỉnh hóa đơn?

Hóa đơn điện tử - Mã Xác Nhận cho Thông Báo Phát Hành là gì?

Thông Báo Phát Hành là điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp cần phải  gửi đến cơ quan thuế để được phê duyệt. Khi Thông Báo Phát Hành được phê duyệt thì theo đó các hóa đơn phát hành ra mới có giá trị pháp lý cũng như giá trị sử dụng.

Hóa đơn điện tử và các nội dung cần quan tâm.

Tổng hợp những nội dung cần quan tâm liên quan đến hóa đơn điện tử mà hầu hết chúng ta cần nắm.

Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy thế nào là hợp lệ?

Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì có cần chữ ký và đóng dấu không?

0918 501 776