Tình huống thường gặp: Tình huống số 1 - Hiển thị thông báo: no-implementation

Tình huống thường gặp khi phát hành hóa đơn: Khi phát hành hóa đơn thì xuất hiện thông báo: no-implementation

Gửi Yêu Cầu Cần Hỗ Trợ đến eHoaDon Online

Có nhiều tình huống gặp phải bạn cần đến sự hỗ trợ từ eHoaDon Online, mà những tình huống này liên quan đến một trong những vấn đề quan trọng, có thể kể đến như: Cần sự hỗ trợ cao cấp hoặc cần nhiều …

Lỗi lấy chứng thư: Một thông báo lỗi khi ký số và cách khắc phục

Khi ký số hóa đơn hoặc chứng từ nào đó. Đôi khi bạn gặp phải thông báo lỗi: "Lỗi lấy chứng thư". Làm sao để khắc phục lỗi này?

Tình huống thường gặp: Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký

Sau khi ký số phát hành hóa đơn hoặc chứng từ, thì hệ thống thuế trả về lỗi với thông báo: "Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký"

Quên mật khẩu đăng nhập eHoaDon Online

Quên mật khẩu đăng nhập eHoaDon Online làm thế nào để có lại thông tin đăng nhập. Hãy đọc ngay bài viết này.

Tình huống thường gặp: Tình huống số 5: Nhấn lệnh phát hành hóa đơn nhưng chờ mãi không hoàn tất việc ký số

Nhấn lệnh phát hành hóa đơn, hệ thống tiến hành tiến trình ký số nhưng chờ mãi không hoàn tất việc ký số.

Tình huống thường gặp - Tình huống số 6: Hiển thị thông báo "Ký số không thành công", The input is not a valid

Khi thực hiện ký số tờ khai Đăng ký hóa đơn hoặc ký số phát hành hóa đơn thì hệ thống thông báo lỗi "Ký số không thành công", The input is not a valid

Chữ ký số khác với đã đăng ký!

Chữ ký số khác với đã đăng ký! Nguyên nhân và cách xử lý

Một số lỗi có thể gặp phải khi phát hành hóa đơn điện tử và các chỉ dẫn tương ứng

Sau khi phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì điều bạn cần sau đó là nhận được Mã cơ quan thuế trả về cho các hóa đơn. Tuy nhiên đôi khi không có Mã cơ quan thuế được trả về và chỉ nhận thấy thông báo lỗi ở trạng thái hóa đơn

Tình huống thường gặp: Tình huống số 2- Hiển thị thông báo: There was an error during the Windows features configuration...

Khi cài một số phần mềm bạn có thể gặp phải thông báo There was an error during the Windows features configuration.... Và đây là cách khắc phục lỗi này.

Tình huống thường gặp: Tình huống số 3 - Hiển thị thông báo: Windows couldn't connect to the internet to download necessary files....

Khi cài một số chương trình thì hệ thống yêu cầu có NET Framework, nhưng khi cài NET Framwork thì gặp báo lỗi windows couldn't connect to the internet to download necessary files....

Tình huống thường gặp: Tình huống số 4: Chưa đăng ký chữ ký số với eHoaDon Online!

Khi thực hiện phát hành hóa đơn thì hệ thống hiện thông báo: Chưa đăng ký chữ ký số với eHoaDon Online!

0918 501 776