Hỏi:

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

eHoaDon Online trả lời:

Khắc phục: Khi nhấn nút “Xác nhận” tệp tờ khai sẽ được upload lên hệ thống iHTKK. Thời gian upload có thể chậm do có quá nhiều phiên truy cập và có thể là do tệp tờ khai có dung lượng lớn. Hãy đợi cho tệp tờ khai được upload xong hoặc tắt đi thao tác lại.

0918 501 776