Hỏi:

Khi nộp tờ khai quyết toán thuế, hệ thống báo lỗi phiên bản trên tờ khai XML không đúng: 2.0.x/N.X.Y

eHoaDon Online trả lời:

Chú ý: Hệ thống tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN theo định dạng XML

Lỗi này chỉ xảy ra khi kết xuất ra file XML ở HTKK phiên bản 3.2.5.

Khắc phục: 

Bạn hãy mở tờ khai BC26 lúc kết xuất ra xml lên bằng ứng dụng notepad

Sửa 2.0.0 thành 2.0.1/N.X.Y là bạn sẽ khắc phục được lỗi này!

0918 501 776