Hỏi:

Thời gian cần đây, Khi chúng ta nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế thì nộp màn hình máy tính cảnh báo: Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh lỗi sau: - Upload file xml lỗi! Làm sao để vượt qua lỗi này?

eHoaDon Online đáp:

Hãy dùng mẹo đơn giản như thế này:

Khi gặp lỗi này chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn vào phần trình ký và ký trước tờ khai sau đó các bạn nộp tờ khai thuế xml


Trình ký sửa lỗi upload file xml lỗi

Bước 2: Các bạn chọn và nộp tờ khai đó như bình thường: 

Thực hiện Khai thuế -> Nộp tờ khai xml -> Nộp tờ khai (ở đây chúng ta không cần ký điện tử mà chỉ nộp tờ khai mà thôi vì chúng ta đã làm thao tác ký rồi ở bước 1)

 

0918 501 776