Hỏi:

Khi nộp Phụ lục phát hành hóa đơn thì hệ thống thuedientu báo lỗi: Cấu trúc tệp hồ sơ không hợp lệ: Tệp tờ khai không có khuôn dạng DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML. 

eHoaDon Online đáp:

Lỗi này hiếm khi xảy ra, nên khi xảy ra thường gây đau đầu cho người nộp tờ khai, vì hầu như không hiểu nguyên nhân từ đâu, khi mà rõ ràng người nộp tờ khai đã chọn đúng định dạng. 

Đôi khi nguyên nhân nó không đơn giản ở chổ người dùng thao tác đúng hay sai, mà nguyên nhân nó còn nằm ở chỗ hệ thống nào cũng có những trường hợp ngoại lệ nằm sau ở vấn đề kỹ thuật liên quan đến khía cạnh nền tảng hệ thống hoặc lập trình.

Một mẹo để vượt qua trở ngại này là bạn thử tạo lại một tập tin hoàn toàn mới hoặc lưu tập tờ khai hiện tại ở định dạng khác. Ví dụ thay gì ban đầu tập tin dạng .docx thì bạn tạo mới và/hoặc lưu (save as) dưới dạng .doc; ban đầu tập tinh là dạng xlsx thì bạn tạo mới hoặc lưu dưới dạng xls.

Hãy thử ngay bạn nhé, bạn sẽ ngạc nhiên khi mẹo đơn giản lại có thể giúp bạn vượt qua vấn đề đau đầu khó hiểu này.

0918 501 776