Hỏi:

Làm gì khi hiện thông báo: "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application.

eHoaDon Online trả lời:

Khi hiện thông báo này bạn check chọn vào "Alway trust content from this publisher" rồi click Run

0918 501 776