Hỏi

Khi nộp tờ khai thì gặp thông báo lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế. Cách nào khắc phục lỗi này.

eHoaDon Online trả lời:

Nguyên nhân: 

Do bạn đã chọn nhầm cơ quan thuế quản lý thuế của công ty khi tạo tờ khai hoặc lỗi do hệ thống phần mềm HTKK vì một lý do nào đó đã lấy sai mã cơ quan quản lý thuế khi trích tạo file.

Khắc phục: 

Kiểm tra lại xem kỹ cơ quan quản lý thuế của công ty bạn bằng cách vào phần mềm HTKK, kiểm tra phần thông tin doanh nghiệp và chọn lại đúng cơ quan thuế đã đăng ký.

Trường hợp trên HTKK để tạo file kiểm tra thấy rõ ràng bạn đã chọn đúng cơ quan thuế rồi, (Đúng cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp rồi) mà lại báo lỗi thì các bạn dùng thủ thuật sau để khắc phục vấn đề bằng cách: Chọn sang cơ quan thuế bất kỳ nào khác => Ghi lại (lưu lại) => Sau đó chọn lại đúng Cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp bạn lần nữa => Lưu lại và trích xuất lại file là được. (Giải thích:Thao tác này giúp cho HTKK gán đúng mã Cơ Quan Thuế).

 

0918 501 776