Lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

eHoaDon Online chia sẻ tổng hợp sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán trong quá trình kế khai, nộp tờ khai thuế qua mạng thường xuyên gặp phải.

Cách sửa lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

Khi nộp tờ khai trên trang Tổng cục thuế (http://thuedientu.gdt.gov.vn) phát sinh lỗi: could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf. Việc này khiến nhiều Kế toán không biết làm thế nào để nộp được tờ khai thuế ĐÚNG HẠN.

Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu

Khi đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Xin hướng dẫn cách khắc phục

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài, cụ thể là nhập đi nhập lại nhiều lần vẫn không Đăng Nhập được.

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.

Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn “xác nhận” để nộp tờ khai thì xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử

Do đâu Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Làm sao khắc phục

Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Trong quá trình kê khai nộp thuế qua mạng, thuế điện tử. Sau khi đã Chọn tờ khai, Ký điện tử thành công, nhưng khi ấn Nộp tờ khai thì xuất hiện cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”

0918 501 776