Hóa đơn thay thế

Trong thực tế một hóa đơn đã được lập không thể tránh khỏi những sai sót, trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý bằng cách thay thế, điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Trong phạm vi bài này eHoaDon Online sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điều chỉnh

Trong thực tế một hóa đơn đã được lập không thể tránh khỏi những sai sót, trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý bằng cách thay thế, điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Trong phạm vi bài này eHoaDon Online sẽ hướng dẫn bạn cách điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Chuyển đổi hóa đơn

Chuyển đổi hóa đơn dành cho trường hợp muốn chuyển đổi hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường, hoặc chuyển đổi để lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo thuế. Bạn thực hiện điều này vô cùng dễ dàng với eHoaDon Online.

Hủy dãy hóa đơn

Khi xảy ra sai sót về Mẫu hóa đơn hoặc không sử dụng dãy hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế nữa. Bạn thực hiện việc hủy dãy hóa đơn.

0918 501 776