Câu hỏi:  Là bên mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, khi nhận được hóa đơn điện tử, muốn thực hiện việc tra cứu hóa đơn điện tử trực tuyến thì thực hiện như thế nào?

Đáp:  Bạn có thể dễ dàng tra cứu hóa đơn điện tử với eHoaDon Online bằng cách:
1. Google search từ khóa ehoadon online hoặc truy cập vào trang địa chỉ https://ehoadon.online.
2. Click vào menu TRA CỨU HÓA ĐƠN

Tại giao diện tra cứu hóa đơn bạn thực hiện việc tra cứu hóa đơn điện tử như sau:

- Nhập: Mã số thuế (của đơn vị phát hành/đơn vị bán sản phẩm hoặc dịch vụ)
- Mã tra cứu (mã này xem trên hóa đơn)
-> Nhấn nút tra cứu.

0918 501 776