Hỏi:

Mình đã gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế, mình muốn biết kết quả của việc thông báo phát hành đó như thế nào một cách chủ động. Bởi nếu biết được thông báo phát hành hóa đơn được chấp thuận thì mình sẽ chủ động hơn trong việc phát hành hóa đơn cho khách mua hàng của công ty mình

eHoaDon Online xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khi bạn gửi thông báo phát hành đến cơ quan thuế thì thông thường trong vòng 48h làm việc thông báo phát hành sẽ được xem xét và phê duyệt. Để bảo đảm nắm bắt rõ tình trạng thông báo phát hành mà mình đã gửi đi, bạn có thể chủ động thực hiện bằng cách truy cập vào trang tra cứu tại địa chỉ:

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html  

Tại kênh này bạn có thể:
 
- Kiểm tra các thông báo phát hành hóa đơn của bạn đã được chấp nhận hay chưa? để bạn kịp thời nắm bắt và phối hợp nhằm mang lại hiệu quả cho công việc, bằng cách: Bạn vào menu Thông tin thông báo phát hành -> Hóa đơn -> Tổ chức, cá nhân. Nhập thông tin cần tra cứu, mã xác thực, và nhấn nút Tìm kiếm
 
Tình huống trên bạn đã thấy kết quả thông báo phát hành đã có và cơ quan thuế đã chấp nhận thông báo phát hành với số thông báo là 1908810876E, với ngày phát hành là: 02/08/2019. Bạn click vào link chỗ thông tin ngày phát hành hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết hơn về thông báo phát hành đó như minh họa sau:
 
- Về khía cạnh khác, nếu bạn là người mua hàng và nhận hóa đơn của đối tác phát hành, bạn có thể dùng chính kênh này để kiểm tra tính xác thực của một đối tác nào đó xuất hóa đơn khi bạn mua hàng.

Trong tình huống sau 48h làm việc tính từ lúc bạn nộp thông báo phát hành, bạn tra cứu và thấy thông báo phát hành của bạn vẫn chưa được hiển thị thông tin trên kênh tra cứu của cơ quan thuế, bạn nên nhanh chóng chủ động liên hệ đến cán bộ quản lý thuế, hoặc bộ phận ấn chỉ của cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp của bạn để có câu trả lời kịp thời nhất.

0918 501 776