Hỏi: Hóa đơn điện tử thì giải pháp nào cho doanh nghiệp có nhiều người cùng xuất hóa đơn?

Trả lời:

– Khi triển khai giải pháp hóa đơn điện tử, khả năng cho doanh nghiệp có nhiều người cùng xuất hóa đơn phụ thuộc vào phần mềm có hỗ trợ đủ mạnh cũng như cung cấp tính năng này hay không!!!, đối với giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về số lượng người xuất hóa đơn. Với phần mềm hóa đơn điện tử của eHoaDon.Online quý khách hàng có thể thêm mới nhiều người dùng vào xuất hóa đơn cùng một lúc, trên nhiều máy tính mà không bị trùng số và chỉ sử dụng một chữ ký số mà doanh nghiệp đã đăng ký. 

– Quý khách tham khảo bài viết "Quản trị người dùng" tại link này. Chức năng này cho phép quý khách tạo tài khoản người dùng, và cấp quyền tạo hóa đơn. Việc này đồng nghĩa với hệ thống cho phép nhiều nhân viên có thể cùng xuất hóa đơn một lúc trên nhiều máy tính khác nhau, vẫn đảm bảo tính pháp lý của hóa đơn điện tử.

– Liên quan đến việc phát hành hóa đơn là chữ ký số, quý khách có thể sử dụng nhiều chữ ký số để thực hiện lập hóa đơn và ký điện tử cho hóa đơn. Nhưng cần đảm bảo những chữ ký số đó là hoàn toàn hợp lệ (còn thời hạn sử sụng và đăng ký bằng tên của chính chủ thể/doanh nghiệp).

0918 501 776