Câu hỏi: Khi tạo danh bạ khách hàng, vì sao cần phải tạo Mã Khách Hàng?

Đáp: Việc tạo Danh bạ khách hàng nhằm mục đích lưu lại thông tin khách mua hàng, để sử dụng cho các mục đích liên quan như: Tạo hóa đơn mua hàng cho khách hàng đó, tìm kiếm thông khách hàng để hỗ trợ hoặc liên hệ khi cần thiết một cách dễ dàng. Và một mục đích nữa không thể không kể đến là nhằm giảm thiểu việc phải gõ lại từ đầu mọi thông tin khách hàng mà vốn dĩ đã từng giao dịch với chúng ta rồi. 

Và việc đặt Mã Khách Hàng (được đánh dấu trong khung đỏ ở hình trên) đơn giản chỉ là một cái tên ngắn gọn gợi nhớ trong quá trình tạo Danh bạ khách hàng, sau này khi tìm khách hàng chúng ta chỉ cần gõ vài ký tự gợi nhớ là hệ thống có thể tìm kiếm và gợi ý cho chúng ta.

Để Mã Khách Hàng có tính vận dụng cao, lời khuyên là:

1. Mã Khách Hàng Nên đặt bằng cách dùng vài từ hoặc ký tự thật ngắn gọn và gợi nhớ theo quy ước của riêng bạn/công ty bạn-kiểu như bạn hay đặt tên cho số điện thoại của đối tác hay bạn bè của bạn. 

2. KHÔNG NÊN đặt Mã Khách Hàng có gõ dấu Tiếng Việt, Mã Khách Hàng có dấu cách (khoảng ký tự trắng) hoặc  chứa ký tự đặc biệt, Mã Khách Hàng quá dài.

Bài viết nên đọc: Khi tạo danh bạ khách hàng, vì sao cần phải tạo Tài Khoản Đăng Nhập?

0918 501 776