Xóa bỏ hóa đơn

Trong một số trường hợp, hóa đơn đã phát hành nhưng chưa kê khai thuế, có sự sai sót và muốn Hủy hóa đơn. Hãy sử dụng chức năng này.

Thay thế hóa đơn

Khi muốn thay thế hóa đơn đã phát hành bằng hóa đơn khác, bạn sử dụng chức năng này

Điều chỉnh hóa đơn

Hóa đơn đã phát hành và đã đưa vào khai báo thuế, khi đó bạn phát hiện ra sai sót. Khi đó bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh. eHoaDon Online giúp bạn thực hiện nghiệp vụ này vô cùng dễ dàng.

0918 501 776