Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua mạng

Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế

Hóa đơn điện tử - Mã Xác Nhận cho Thông Báo Phát Hành là gì?

Thông Báo Phát Hành là điều kiện tiên quyết mà doanh nghiệp cần phải  gửi đến cơ quan thuế để được phê duyệt. Khi Thông Báo Phát Hành được phê duyệt thì theo đó các hóa đơn phát hành ra mới có giá trị pháp lý cũng như giá trị sử dụng.

Thông báo: Đã đủ số lượng đăng ký. Vui lòng đăng ký thêm số lượng

Khi ký phát hành hóa đơn, hệ thống thông báo: Đã đủ số lượng đăng ký. Vui lòng đăng ký thêm số lượng.

Lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

eHoaDon Online chia sẻ tổng hợp sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán trong quá trình kế khai, nộp tờ khai thuế qua mạng thường xuyên gặp phải.

Cách sửa lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

Khi nộp tờ khai trên trang Tổng cục thuế (http://thuedientu.gdt.gov.vn) phát sinh lỗi: could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf. Việc này khiến nhiều Kế toán không biết làm thế nào để nộp được tờ khai thuế ĐÚNG HẠN.

Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu

Khi đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Xin hướng dẫn cách khắc phục

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài, cụ thể là nhập đi nhập lại nhiều lần vẫn không Đăng Nhập được.

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.

Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn “xác nhận” để nộp tờ khai thì xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử

Do đâu Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Làm sao khắc phục

0918 501 776