Copy file pdf vào word bị báo lỗi và cách khắc phục dễ dàng

Khi copy tệp tin pdf vào chương trình word thì bị báo lỗi: That program is not installed on your computer....

Cách xử lý khi gặp báo lỗi chỉ tiêu số 22 trong chương trình htkk khi làm tờ khai GTGT

Chương trình htkk báo lỗi ở chỉ tiêu số 22 khi làm tờ khai GTGT quý 1 và cách khắc phục

0918 501 776