Gửi Yêu Cầu Cần Hỗ Trợ đến eHoaDon Online

Có nhiều tình huống gặp phải bạn cần đến sự hỗ trợ từ eHoaDon Online, mà những tình huống này liên quan đến một trong những vấn đề quan trọng, có thể kể đến như: Cần sự hỗ trợ cao cấp hoặc cần nhiều …

Tình huống thường gặp: Tình huống số 1 - Hiển thị thông báo: no-implementation

Tình huống thường gặp khi phát hành hóa đơn: Khi phát hành hóa đơn thì xuất hiện thông báo: no-implementation

Tình huống thường gặp: Tình huống số 2- Hiển thị thông báo: There was an error during the Windows features configuration...

Khi cài một số phần mềm bạn có thể gặp phải thông báo There was an error during the Windows features configuration.... Và đây là cách khắc phục lỗi này.

Tình huống thường gặp: Tình huống số 3 - Hiển thị thông báo: Windows couldn't connect to the internet to download necessary files....

Khi cài một số chương trình thì hệ thống yêu cầu có NET Framework, nhưng khi cài NET Framwork thì gặp báo lỗi windows couldn't connect to the internet to download necessary files....

Tình huống thường gặp: Tình huống số 4: Chưa đăng ký chữ ký số với eHoaDon Online!

Khi thực hiện phát hành hóa đơn thì hệ thống hiện thông báo: Chưa đăng ký chữ ký số với eHoaDon Online!

0918 501 776