Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài

Khi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài, cụ thể là nhập đi nhập lại nhiều lần vẫn không Đăng Nhập được.

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Khi đăng nhập trang thuedientu, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”

Nếu chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp, sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận” sẽ có thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.

Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn “xác nhận” để nộp tờ khai thì xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử

Do đâu Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Làm sao khắc phục

Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Trong quá trình kê khai nộp thuế qua mạng, thuế điện tử. Sau khi đã Chọn tờ khai, Ký điện tử thành công, nhưng khi ấn Nộp tờ khai thì xuất hiện cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”

Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu

eHoaDon Online xin chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu"

Cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Do đâu gặp cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ

Khi nộp tờ khai gặp thông báo: Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ

Cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Khi truy cập để nộp thuê thì gặp cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

Trang web không truy cập được đầy đủ thông tin và gặp thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

0918 501 776