Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử

Do đâu Khi nhấn nút ký điện tử không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Làm sao khắc phục

Khi nộp tờ khai báo lỗi: Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Trong quá trình kê khai nộp thuế qua mạng, thuế điện tử. Sau khi đã Chọn tờ khai, Ký điện tử thành công, nhưng khi ấn Nộp tờ khai thì xuất hiện cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”

Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu

eHoaDon Online xin chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi "Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu"

Cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Do đâu gặp cảnh báo: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ

Khi nộp tờ khai gặp thông báo: Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ

Cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Khi truy cập để nộp thuê thì gặp cảnh báo: Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null

Thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

Trang web không truy cập được đầy đủ thông tin và gặp thông báo như hình dưới: only secure content is displayed

Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

Lỗi "Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ"

Đau đầu khi gặp thông báo Lỗi "Cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ"

Thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

Thông báo lỗi "There is a problem with this website's security certificate"

Hiện thông báo: lỗi java has discovered application components

Hiện thông báo: lỗi java has discovered application components

Hiện thông báo "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application"

Hiện thông báo "The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application"

0918 501 776