Tra cứu hóa đơn

  • MÃ TRA CỨU
    Tra cứu hóa đơn với mã tra cứu
  • TẬP TIN XML
    Tra cứu hóa đơn với tệp XML
Mã số thuế (đơn vị phát hành)*:
Mã tra cứu (xem trên hóa đơn) *:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Khách hàng Tổng tiền Trạng thái Thao tác

0918 501 776