Câu hỏi: Chuyển đổi Hóa đơn điện tử là gì? Khi nào cần chuyển đổi?

Đáp: Chuyển đổi hóa đơn điện tử là việc thực hiện chuyển đổi từ hình thức hóa đơn điện tử sang hình thức hóa đơn khác như dạng tập tin/file để lưu trữ hoặc như dạng giấy để đối chiếu nguồn gốc hoặc đi kèm theo hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong giao dịch mua bán.

eHoaDon Online cung cấp cho quý khách hàng công cụ tuyệt vời để sẵn sàng cho việc thực hiện nghiệp vụ Chuyển Đổi  Hóa Đơn một cách dễ dàng.

Lưu ý: Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011của Bộ Tài chính quy định của thông tư này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Click vào đây để xem Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Nội dung liên quan

Quản lý danh sách hóa đơn
Quản lý danh sách hóa đơn

Hướng dẫn bạn quản lý danh sách hóa đơn bao gồm việc: Tìm kiếm hóa đơn, hướng dẫn phát hành, gửi mail hóa đơn đến khách hàng

Hướng dẫn nhanh ký hóa đơn
Hướng dẫn nhanh ký hóa đơn

Bài viết này eHoaDon Online giúp bạn nhanh chóng nắm cách ký hóa đơn điện tử

Tùy chọn ký số: Ký thông qua Trình điều khiển iToken.
Tùy chọn ký số: Ký thông qua Trình điều khiển iToken.

Bài viết hướng dẫn cấu hình tùy chọn ký số trong hệ thống phát hành hóa đơn điện tử eHoaDon Online

Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử eHoaDon Online
Hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử eHoaDon Online

Xuất hoá đơn điện tử vô cùng dễ dàng và nhanh chóng với eHoaDon Online

0918 501 776