Trong thực tế một hóa đơn đã được lập không thể tránh khỏi những sai sót, trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý bằng cách thay thế, điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn. Trong phạm vi bài này eHoaDon Online sẽ hướng dẫn bạn cách điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Để điều chỉnh hóa đơn, bạn thực hiện với những thao tác như sau:

- Tại menu chức năng “Xử lý hóa đơn” -> Click chọn Hóa đơn điều chỉnh” eHoaDon Online sẽ chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn điều chỉnh”.

Màn hình cung cấp các chức năng

Chức năng Tìm kiếm:

- Tìm kiếm theo “Mẫu số”

- Theo “Ký hiệu”

- Theo “Từ ngày HD – Đến ngày HD”

- Theo “tên KH , số HD”

- Theo “Mã số thuế, mã KH”

Chức năng quản lý danh sách hóa đơn điều chỉnh

- Màn hình hiển thị toàn bộ hóa đơn bị điều chỉnh, điều chỉnh có trong hệ thống:

- Để thực hiện xem chi tiết hóa đơn bị điều chỉnh -> tại phần “Hóa đơn bị điều chỉnh” -> Click icon 

- Xem chi tiết “Hóa đơn điều chỉnh“ -> tại phần “Hóa đơn điều chỉnh“ -> Click icon 

- Để “In hóa đơn” -> Click nút 

0918 501 776