eHoaDon Online cho phép người dùng thực hiện nhanh các nghiệp vụ hóa đơn vô cùng dễ dàng bằng việc hiển thị các nút chức năng một cách trực diện ngay tại từng hóa đơn.

Chỉ cần di chuyển chuột máy tính đến dòng hóa đơn mà bạn đang quan tâm. Ngay lập tức eHoaDon Online cho phép hiển thị các nút chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn. Hãy click vào nút chức năng mà bạn muốn để thực hiện các nghiệp vụ tương ứng khi cần thiết bạn nhé!

Trong phạm vi bài viết này, giới thiệu bạn về chức năng xem nội dung chi tiết của hóa đơn (1); và giới thiệu các nghiệp vụ có liên quan khác khi cần xử lý đối với các hóa đơn có sai sót (2) như: Điều chỉnh hóa đơn, Thay thế hóa đơn.

(1): Xem nội dung chi tiết của hóa đơn

(2): Nghiệp vụ xử lý hóa đơn

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

 

Nội dung liên quan

Gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế
Gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế

Theo quy định của thông tư 78, khi có sự sai sót đối với hóa đơn điện tử. Đơn vị bán hàng và phát hành hóa đơn cần gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế.

Hiểu các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn
Hiểu các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn

Các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn rất nên được tìm hiểu, việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Khi nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế? Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như thế nào?
Khi nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế? Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như thế nào?

Khi có xảy ra sai sót đối với hóa đơn thì sẽ phát sinh các nghiệp vụ như, Điều chỉnh, Thay thế, Hủy hóa đơn. Vấn đề liên quan đặt ra là đối với nghiệp vụ nào thì cần phải gửi thông báo sai sót 04/SS-HĐĐT

MỚI: Cần làm gì khi Hủy, Điều chỉnh, Thay thế hóa đơn theo thông tư 78, nghị định 123
MỚI: Cần làm gì khi Hủy, Điều chỉnh, Thay thế hóa đơn theo thông tư 78, nghị định 123

Khi có xảy ra sai sót đối với hóa đơn thì sẽ phát sinh các nghiệp vụ Hủy, Điều Chỉnh, Thay Thế. Vấn đề liên quan đặt ra là đối với nghiệp vụ nào thì cần phải gửi thông báo sai sót 04/SS-HĐĐT

0918 501 776