Các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn rất nên được tìm hiểu. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Bài viết sau đây giải thích từng nút chức năng tương ứng với từng trạng thái hóa đơn bao gồm:"Thông tin dữ liệu hóa đơn bị lỗi", "Hóa đơn mới khởi tạo", "Đã phát hành"

Ghi chú: Các icon ở trạng thái màu xám có nghĩa là chức năng của nó đang bị khóa lại do không phù hợp tương ứng với trạng thái của hóa đơn.

(1): Xem chi tiết hóa đơn. Cho phép xem chi tiết hóa đơn và hỗ trợ việc thực hiện nhanh các nghiệp vụ hóa đơn tương ứng khi cần.

(2): Tạo bản sao. Cho phép tạo nhanh các hóa đơn mới có nội dung tương tự hóa đơn được chọn bằng cách sao chép.

(3): Đính kèm tệp tin (Cần cân nhắc và hạn chế sử dụng do ảnh hướng rất nhiều đến tốc độ truy cập và phát hành hóa đơn đối với tài khoản của bạn)

(4): Gửi thông báo sai sót. Chức năng để dùng khi phát hiện hóa đơn đã phát hành có thông tin không đúng như ý muốn nên cần gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế.

Chức năng này chỉ có tác dụng khi hóa đơn đã được thuế chấp thuận cấp mã và trạng thái của hóa đơn là "Đã phát hành"

Chú ý: Trong trường hợp trạng thái của hóa đơn là "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi!" thì biểu tượng số (4) này chuyển sang màu đỏ. Và khi nhấn/click vào đó sẽ xem được chi tiết lỗi của hóa đơn này.

(5): Gửi lại hóa đơn lên hệ thống Thuế. Chức năng này chỉ có tác dụng khi hóa đơn trong tình trạng bị lỗi đường truyền TVAN nên chưa gửi lên Thuế thành công để được cấp mã

(6): Chỉnh sửa hóa đơn. Chức năng này chỉ có tác dụng khi hóa đơn chưa được ký số hoặc đang ở trạng thái lỗi. Khi hóa đơn đã ở trạng thái "Đã phát hành" thì không thể cho phép chỉnh sửa nữa nên chức năng này sẽ bị khóa lại

(7): Xóa hóa đơn. Chức năng này chỉ có tác dụng khi ở trạng thái mới khởi tạo và hóa đơn chưa được ký số. Khi trạng thái hóa đơn ở trạng thái "Đã phát hành" thì chức năng này bị khóa lại


(8): Gửi email hóa đơn. Chức năng này cho phép "Gửi email Hóa Đơn Phát Hành" đối với các hóa đơn "Đã phát hành" thành công; và cho phép "Gửi email Hóa đơn nháp" đối với các hóa đơn ở trạng thái "Hóa đơn mới khởi tạo"

(9): Đánh dấu/Bỏ đánh dấu trạng thái thanh toán của hóa đơn là "Hóa đơn đã thanh toán"

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

Cách xác định nguyên nhân khi nhận được thông báo "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi"
Cách xác định nguyên nhân khi nhận được thông báo "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi"

Xác định được nguyên nhân cụ thể khi nhận được thông báo "Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi" sẽ giúp nhanh chóng chỉnh sửa thông tin bị lỗi và phát hành lại hóa đơn.

 Xử lý thế nào khi thấy trạng thái hóa đơn là: Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi!
Xử lý thế nào khi thấy trạng thái hóa đơn là: Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi!

Sau khi ký số phát hành hóa đơn điện tử thì hệ thống trả về trạng thái hóa đơn là "thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi!"

Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi! hoặc Bị lỗi từ TVAN
Thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi! hoặc Bị lỗi từ TVAN

Sau khi ký số phát hành hóa đơn điện tử thì hệ thống trả về trạng thái hóa đơn là "thông tin dữ liệu hóa đơn chứa lỗi!" hoặc "Bị lỗi từ TVAN"

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78
Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Trước những thay đổi lớn của chính sách mới, các doanh nghiệp hẳn sẽ không tránh khỏi việc sai sót, vướng mắc khi xuất hóa đơn gửi cho người bán.

0918 501 776