Trường hợp đã lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, hàng hóa trước đó nhưng tới ngày 01/7/2023 mới ký sẽ tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% hay 10%? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời.

1. Hoá đơn lập trước ký sau, VAT 8% hay 10%?

Tùy thuộc vào loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp mà hóa đơn lập trước nhưng đến ngày 01/7/2023 mới ký sẽ áp dụng mức thuế suất khác nhau theo quy định.

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Đồng thời, khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được như sau:

- Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

- Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm thu tiền đặt cọc/tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; tư vấn giám sát; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; lập dự án đầu tư xây dựng).

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp đặc thù xem tại: Thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Căn cứ quy định trên, trường hợp lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023 nhưng tới ngày 01/7/2023 mới ký thì xác định thuế suất như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/07/2023 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 01/7/2023 thì phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/7/2023: Thuế suất 10%.

Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn sau ngày 01/7/2023: Thuế suất 8%.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lập hóa đơn và hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao trước 01/7/2023 nhưng đến 01/7/2023 mới ký: Thuế suất 10% và phạt lập hóa đơn sai thời điểm.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, nước, viễn thông, logistic...: Thuế suất 10% nhưng không phạt lập hóa đơn sai thời điểm (theo Công văn 2688/BTC-TCT ngày 23/2/2022, Công văn 3522/TCT-CS ngày 22/9/2022).

Hóa đơn lập trước ký sau ngày 01/7/2023, VAT 8% hay 10%? (Ảnh minh họa)

2. Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt như thế nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 1, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy mức độ vi phạm, doanh nghiệp có hành vi lập hóa đơn sai thời điểm sẽ bị xử phạt như sau:

3. Xuất hóa đơn sai thuế suất có bị phạt không?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xuất hóa đơn sai thuế suất, tuy nhiên, việc xuất hóa đơn sai thuế suất có thể dẫn đến việc kê khai thuế sai và có thể bị phạt do vi phạm này.

Cụ thể:

Trường hợp 1: Khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được giảm.

Căn cứ Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP mức phạt đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn như sau:

Trường hợp 2: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được giảm

Theo Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn là phạt 20% số tiền thuế khai thiếu/số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

- Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

- Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp trên nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

- Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế, biên bản vi phạm hành chính xác định là hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế, đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận để xác định là hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế…

Thậm chí, doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt về hành vi trốn thuế nếu lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020).

Lưu ý:

Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế/trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế/trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện (Khoản 3 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

Căn cứ vào các quy định trên, có thể hiểu, việc xuất sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn (10% xuất 8% hoặc 8% xuất 10%) sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể bị xử phạt về hành vi liên quan đến hành vi này và cơ bản, mức phạt đối với hành vi liên quan đến việc xuất hóa đơn sai thuế suất cao hơn so với mức phạt đối với hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm.

Trên đây là giải đáp về vấn đề hóa đơn lập trước ký sau 01/7/2023 áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% hay 10%, tuy nhiên vẫn cần phải chờ hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Thuế để có thể xác định chính xác thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 có tương tự như trước đây áp dụng Nghị định 15/2022 hay không.

Nội dung liên quan

Xuất hóa đơn thuế 8%
Xuất hóa đơn thuế 8%

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn thuế suất giảm còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Làm sao để biết doanh nghiệp có được áp dụng thuế VAT 8% hay không?
Làm sao để biết doanh nghiệp có được áp dụng thuế VAT 8% hay không?

Thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, từ ngày 01/02/2022, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khi xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đã áp dụng giảm thuế theo quy định.

Được giảm thuế VAT còn 8% nhưng “lỡ” xuất hóa đơn 10%, phải làm gì?
Được giảm thuế VAT còn 8% nhưng “lỡ” xuất hóa đơn 10%, phải làm gì?

Được giảm thuế VAT còn 8% nhưng “lỡ” xuất hóa đơn 10%, phải làm gì? Đây là vấn đề đang được nhiều người, đặc biệt là dân tài chính - kế toán quan tâm trong thời gian gần đây.

Điều chỉnh/Thay thế hóa đơn có làm mẫu 04/SS-HĐĐT hay không?
Điều chỉnh/Thay thế hóa đơn có làm mẫu 04/SS-HĐĐT hay không?

Nhiều thắc mắc liên quan đến việc có làm mẫu 04/SS-HĐĐT hay không khi cần điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn

0918 501 776