MÃ TRA CỨU HÓA ĐƠN dùng để làm gì?

MÃ TRA CỨU HÓA ĐƠN

Sau khi phát hành thành công hóa đơn, trường hợp khách hàng không có email nhưng vẫn muốn tra cứu hóa đơn trên trang tra cứu dành cho Khách hàng ->  Hệ thống eHoaDon Online tự sinh “Mã tra cứu” trên hóa đơn đã phát hành, hỗ trợ Khách hàng của người bán truy cập hệ thống tra cứu.

Lưu ý:

- Nếu dùng “Mã tra cứu” để đăng nhập thì chỉ xem chi tiết được duy nhất hóa đơn có mã tra cứu tương ứng, không xem được hóa đơn khác

- Tại màn hình “Danh sách hóa đơn” -> Click icon  ở cột “Xem” (tại dòng hóa đơn đã phát hành).

- Cuối hóa đơn, hiển thị “Mã tra cứu” người bán sẽ gửi mã này + link trang tra cứu của Khách hàng cho bên mua.

 

Bài viết liên quan nên đọc:

Tạo và phát hành hóa đơn

0918 501 776