Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể cần tổ chức các đợt bán hàng khuyến mãi và đương nhiên việc bán hàng và xuất hóa đơn trong trường hợp này cũng là điều mà các doanh nghiệp cần quan tâm và nắm rõ.

Trong bài viết này, eHoaDon Online chia sẻ cùng các bạn Cách lập hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại đang được hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TTBTC (sửa đổi bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC) như sau:
Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
Theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT thì:

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng
không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho
Vậy là: Đối với hàng khuyến mại thì cách lập hóa đơn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu hàng khuyến mại được đăng ký với Sở công thương thì khi lập hóa đơn:
Trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng ghi bằng 0, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo.
Xem thêm: Thủ tục đăng ký hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương

- Trường hợp 2: Nếu hàng khuyến mại không được đăng ký với Sở công thương thì khi lập hóa đơn ghi đầy đủ các thông tin về giá, thuế suất và tiền thuế như bán hàng cho khách hàng.

* Thời điểm lập hóa đơn cho hàng khuyến mại là ngay tại thời điểm tặng hàng Theo Công văn số 71608/CT-TTHT ngày 6/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội

* Có thể lập chung hóa đơn cho dịch vụ bán ra và dịch vụ khuyến mại
Theo Công văn số 4151/CT-TTHT ngày 10/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại: Công ty có thể lập riêng hoặc chung hóa đơn. Nếu lập chung một hóa đơn thì ghi tách thành 02 dòng, 01 dòng ghi dịch vụ cung cấp và 01 dòng ghi hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

* Hàng khuyến mại có thể lập hóa đơn chung hoặc riêng:
Theo Công văn số 3718/CT-TTHT ngày 25/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM
eHoaDon Online mời các bạn tham khảo thêm: Cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền

I. Mẫu hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền
Dưới đây eHoaDon Online xin được cung cấp các mẫu hóa đơn liên quan đến hàng khuyến mại không thu tiền (có thực hiện đăng ký với sở công thương)
1. Lập riêng hóa đơn cho hàng khuyến mại:

2. Lập chung hóa đơn cho hàng bán (thu tiền) và hàng khuyến mại (không thu tiền)

II. Thuế GTGT với hàng khuyến mại không thu tiền

1. Thuế GTGT đầu vào: Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Theo khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC:
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

2. Thuế GTGT đầu ra
- Nếu hàng khuyến mại dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký với sở kế hoạch đầu tư) thì không phải kê khai tính thuế
- Nếu hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như bán hàng bình thường

III. Thuế TNDN với hàng khuyến mại không thu tiền

1. Trường hợp đăng ký hoặc thông báo với sở kế hoạch đầu tư theo quy định của pháp luật về thương mại
- Doanh thu hàng khuyến mại: vì không thu được tiền, giá tính thuế = 0 nên không phải ghi nhận doanh thu
- Chi phí hàng khuyến mại: Được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thanh toán đúng quy định.

2. Trường hợp không theo quy định của pháp luật về thương mại (không đăng ký với SKHĐT)
- Doanh thu: Không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN, chi phí mua hàng hóa tặng khách hàng Công ty
- Chi phí hàng khuyến mại không đăng ký: vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Theo Công văn số 1762/CT-TTHT Công văn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Chúc bạn đạt nhiều thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ eHoaDon Online và hệ sinh thái BizStore.

0918 501 776