Tạo biên bản THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Bài viết hướng dẫn cách tạo biên bản THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Cấu hình định dạng số: Vấn đề liên quan đến số chữ số của phần thập phân và làm tròn số

Bạn có thể thiết đặt số chữ số ở phần thập phân của con số, để từ đó chủ động hơn trong việc hiển thị và tính toán đối với các trường hợp số lẻ.

Cấu hình đọc số: Liên quan đến hàng nghìn (ngàn) và phần lẻ

Cấu hình định dạng số: Vấn đề liên quan đến số chữ số của phần thập phân và làm tròn số

iToken controller: Trình điều khiển token ký số tuyệt vời của eHoaDon Online

Bài viết hướng dẫn sử dụng trình điều khiển token ký số tuyệt vời của eHoaDon Online. Một tùy chọn ký số mang tên iToken controller vô cùng tiện lợi giúp chúng ta có thể thực hiện việc ký số từ bất kỳ nơi nào.

Tùy chọn ký số: Ký thông qua Trình điều khiển iToken.

Bài viết hướng dẫn cấu hình tùy chọn ký số trong hệ thống phát hành hóa đơn điện tử eHoaDon Online

Đăng ký gói dịch vụ iToken controller

Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ iToken controller

Nạp token chữ ký số vào hệ thống eHoaDon Online

Hướng dẫn cách nạp token chữ ký số vào hệ thống eHoaDon Online

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Để giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, hãng cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử.

Cấu hình định dạng số: Giải quyết dễ dàng vấn đề liên quan đến chọn kiểu dấu phân cách cho các con số

Giải quyết dễ dàng vấn đề nhập nhằng của việc dùng dấu chấm (.) hay dấu phẩy (,) để ngăn cách các con số ở phần thập phân và hàng nghìn trở lên.

Hướng dẫn thực hiện viết hóa đơn chiết khấu

Dễ dàng thực hiện lên hóa đơn có thông tin chiết khấu với eHoaDon Online

Điều khiển việc đánh số thứ tự các dòng thông tin trên hóa đơn

Chủ động điều khiển việc đánh số thứ tự các dòng thông tin trên hóa đơn

Trình soạn thảo thông tin hóa đơn vô cùng tuyệt vời của eHoaDon Online

eHoaDon Online giúp người dùng hoàn toàn chủ động điều khiển các dòng thông tin trên hóa đơn

0918 501 776