Hướng dẫn nộp thuế trực tuyến

Nộp thuế trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều cho Người Nộp Thuế. eHoaDon Online chia sẻ bài viết hướng dẫn nộp thuế trực tuyến toàn tập

THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 635/QĐ-TCT NĂM 2020

QUI ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 635/QĐ-TCT NĂM 2020

Tải file XML của hóa đơn điện tử- hướng dẫn dành cho bên phát hành hóa đơn

Bài viết hướng dẫn cách tải file XML của hóa đơn điện tử - dành cho bên phát hành hóa đơn

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK

eHoaDon Online xin hướng dẫn cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK để giúp bạn nâng cấp cũng như chuyển dữ liệu sang phần mềm HTKK trên máy tính khác.

Tải file XML của hóa đơn điện tử- hướng dẫn dành cho bên mua hàng

Tải file XML của hóa đơn điện tử- hướng dẫn dành cho bên mua hàng. Bài viết này dựa trên tình huống bạn là bên mua hàng hóa hoặc dịch vụ và nhận được hóa đơn điện tử gồm file PDF và đường dẫn của hóa đơn qua email.

Phân biệt sử dụng Hoá Đơn Bất Hợp Pháp và Sử Dụng Bất Hợp Pháp hoá đơn

Hai thuật ngữ pháp lý này thường được sử dụng nhầm lẫn trong lĩnh vực vi phạm hành chính về hoá đơn.

Hướng dẫn cách xác minh hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn, hóa đơn điện tử theo đúng nguyên tắc là như thế nào? Kiểm tra hóa đơn điện tử để biết hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ? Hãng cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online …

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, không có mã

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử: Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế, trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

2 cách tải file XML của hóa đơn điện tử- hướng dẫn dành cho bên mua hàng

2 cách tải tải file XML của hóa đơn điện tử- hướng dẫn dành cho bên mua hàng. Bài viết này dựa trên tình huống bạn là bên mua hàng hóa hoặc dịch vụ và nhận được hóa đơn điện tử gồm file PDF, file XML …

Hướng dẫn Tra cứu Hóa đơn Điện tử định dạng XML

eHoaDon Online chia sẻ cùng anh/chị cách đọc hóa đơn điện tử định dạng file XML một cách chi tiết, dễ hiểu và chính xác nhất.

Cách tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách để tra cứu hóa đơn điện tử

Mẫu 06 theo NĐ 119 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế - Mẫu 06 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP; Đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo từng lần phát sinh.

0918 501 776