Truy cập vào trang web eHoaDon Online: http://ehoadon.online 

Thêm Tiện ích ký số cho trình duyệt 

Tại trang web eHoaDon Online. Vào menu TIỆN ÍCH -> Tiện ích ký số. Trang điều hướng sẽ đưa bạn đến trang để thêm tiện ích vào trình duyệt 

Click nút “Thêm vào Chrome” 

Trình duyệt thực hiện việc kiểm tra tính an toàn của tiện ích hoàn tất, sẽ xuất hiện cửa sổ để cho phép bạn thêm tiện ích vào trình duyệt. Bạn click nút “Add extention” (tiếng Anh) hoặc “Thêm Tiện ích” (Tiếng Việt) để hoàn tất. 

 

Click nút Thêm tiện ích 

Cài đặt Phần mềm ký số 

Tại trang web của eHoaDon Online. Vào menu TIỆN ÍCH -> Phần mềm ký số. Trình duyệt sẽ điều hướng để chuyển bạn đến trang cho phép tải phần mềm ký số về. 

Bạn Click nút Tải xuống để download phần mềm về.  

Khi đã tải xuống tập tin cài đặt hoàn tất. Bạn click vào tập tin cài đặt (như hình sau) để bắt đầu cho việc cài đặt chương trình ký số.

Một màn hình chuẩn bị cài đặt xuất hiện. Bạn clich chọn Run để bắt đầu tiến trình cài đặt 

Chú ý: Đối với hệ điều hành Windows10 trở lên bạn có thể gặp thông báo Windows Protected your PC như hình dưới đây. Hãy nhấn vào More info -> Run anyway để tiếp tục cài đặt bạn nhé!

Tiến trình cài đặt bắt đầu bằng giao diện thông báo. Bạn nhấn Next và tiếp tục nhấn Next lần nữa. 

Màn hình cài đặt kế tiếp xuất hiện. Bạn nhấn nút Install và chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Link tham khảo:

Link tải file cài đặt công cụ hỗ trợ ký số .MSI

Link tải file cài đặt công cụ hỗ trợ ký số .EXE

0918 501 776