HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ

 

eHoaDon Online xin hướng dẫn các bạn các kiểm tra các thông tin cần biết về chữ ký số của mình

Kiểm tra thời hạn chữ ký số:

Vô mục chứng thư số (Certificate) -> Nhập mã PIN -> Chọn chứng thư số -> Chọn xem.

Kiểm tra số serial chữ ký số:

Các bạn vô tab Details -> Chọn Serial number

Kiểm tra thông tin chữ ký số:

Trong tab Details -> Chọn Subject

Trường hợp khách hàng không đăng nhập vào chữ ký số được do không biết mã PIN hoặc mã PIN bị khóa vui lòng xem bài viết: Hướng dẫn mở khóa mã PIN hoặc gặp bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ eHoaDon Online để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc bạn thành công và tận hướng những dịch vụ tuyệt vời từ hệ sinh thái BizStore | eHoaDon Online!

0918 501 776