Hóa đơn sau khi đã phát hành xong thì phát hiện có xảy ra sai sót. Và trong trường hợp cần phải gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định. Thì đó chính là lúc bạn cần đến nghiệp vụ này.

Bài viết này chia sẻ ngắn gọn 2 cách gửi thông báo sai sót của các hóa đơn đến cơ quan thuế được hỗ trợ bởi eHoaDon Online

(Hãy click trực tiếp vào link hướng dẫn từng cách dưới đây để có được hướng dẫn chi tiết bạn nhé )

Cách 1: Gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế thông qua icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn

Cách 2: Gửi thông báo sai sót của các hóa đơn đến cơ quan thuế thông qua chức năng nghiệp vụ chuyên sâu

(Cách này hỗ trợ việc gửi thông báo sai sót của hóa đơn đến cơ quan thuế ngay cả khi cách 1 không còn được cho phép thực hiện do icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn bị vô hiệu hóa)

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

Vấn đề thông báo sai sót bị từ chối: Nguyên nhân và cách khắc phục!
Vấn đề thông báo sai sót bị từ chối: Nguyên nhân và cách khắc phục!

Sau khi gửi thông báo sai sót hóa đơn đến cơ quan thuế thì bị trả về thông tin dữ liệu lỗi. Đâu là nguyên nhân và cách khắc phục.

Khi nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế? Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như thế nào?
Khi nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế? Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như thế nào?

Khi có xảy ra sai sót đối với hóa đơn thì sẽ phát sinh các nghiệp vụ như, Điều chỉnh, Thay thế, Hủy hóa đơn. Vấn đề liên quan đặt ra là đối với nghiệp vụ nào thì cần phải gửi thông báo sai sót 04/SS-HĐĐT

Hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là ngày nào? Chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT bị phạt bao nhiêu tiền?
Hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là ngày nào? Chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT bị phạt bao nhiêu tiền?

Nếu doanh nghiệp chọn việc hủy hóa đơn sai sót thì phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế và lập hóa đơn mới.

Hiểu các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn
Hiểu các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn

Các icon chức năng để xử lý nhanh đối với các hóa đơn rất nên được tìm hiểu, việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

0918 501 776