Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng; Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định mới nhất; Trường hợp Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, không có mã

Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử: Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế, trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

Hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung thuộc các trường hợp nào?

Những trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung đang được hướng dẫn tại Khoản 3 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các loại hóa đơn điện tử - Bản hiển thị hóa đơn điện tử

Có mấy loại hóa đơn điện tử? Bản thể hiện của hóa đơn điện tử là gì? Quy định về các loại hóa đơn điện tử, bản thể hiện của hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay

Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Theo điểm e, khoản 1, điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC thì: Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, …

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử đang được hướng dẫn tại khoản 2 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)

Theo khoản 1 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử thì tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 5 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được thể hiện trên mỗi hóa đơn

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì trên hóa đơn điện tử phải có 10 nội dung sau

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Hầu hết các Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Quy định hóa đơn điện tử có sự khác nhau như thế nào giữa các văn bản cũ so với Thông tư 68/2019/NĐ-CP?

Bài tóm tắt dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt nhanh những quy định mới thuế tại Thông tư 68

3 điểm vượt trội của hóa đơn điện tử eHoaDon Online

3 điểm vượt trội của hóa đơn điện tử eHoaDon Online: Dễ Dùng Nhất, Thông Minh NHẤT, Nhiều Ưu Đãi NHẤT

Trên hóa đơn điện tử thì người mua có cần phải ký không?

Tại điều 3 thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về chữ ký của người mua và người bán trên hóa đơn điện tử

0918 501 776