Chú ý: Bài viết này eHoaDon Online trích dẫn các quy định hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử KHÔNG có mã của cơ quan thuế lập sai

-> Trường hợp nào sử dụng hóa đơn điện tử KHÔNG có mã xác thực của cơ quan thuế, các bạn xem tại đây nhé: Cách xử lý hóa đơn điện tử lập sai - Trường hợp CÓ mã xác thực cơ quan thuế

Xem thêm: Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, không có mã

0918 501 776