Chú ý: Bài viết này eHoaDon Online trích dẫn các quy định hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử KHÔNG có mã của cơ quan thuế lập sai.

 

0918 501 776