Trước khi sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Như vậy: Khi bạn có bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử thì tác vụ gửi hồ sơ trực tuyến đến cơ quan thuế là như nhau.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của eHoaDon Online thì việc thông báo phát hành sẽ vô cùng dễ dàng, bởi mọi thứ cũng như bộ hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã sẵn sàng chọ bạn. Việc bạn cần làm là chỉ cần kiểm tra lại lần nữa thông tin về doanh nghiệp của bạn để bảo đảm rằng nó đã chính xác và download bộ hồ sơ về để đăng ký với cơ quan thuế. 

Trong khuôn khổ bài viết này eHoaDon Online xin hướng dẫn bạn cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng bằng chương trình HTKK.

Chú ý: Theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 10/2/2020, đơn vị này chính thức triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn), thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

0918 501 776