Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

Theo điểm e, khoản 1, điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC thì: Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, …

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử đang được hướng dẫn tại khoản 2 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)

Theo khoản 1 điều 3 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử thì tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 5 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được thể hiện trên mỗi hóa đơn

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Theo điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì trên hóa đơn điện tử phải có 10 nội dung sau

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68

Hầu hết các Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh cá thể phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Quy định hóa đơn điện tử có sự khác nhau như thế nào giữa các văn bản cũ so với Thông tư 68/2019/NĐ-CP?

Bài tóm tắt dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt nhanh những quy định mới thuế tại Thông tư 68

3 điểm vượt trội của hóa đơn điện tử eHoaDon Online

3 điểm vượt trội của hóa đơn điện tử eHoaDon Online: Dễ Dùng Nhất, Thông Minh NHẤT, Nhiều Ưu Đãi NHẤT

Trên hóa đơn điện tử thì người mua có cần phải ký không?

Tại điều 3 thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về chữ ký của người mua và người bán trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau thì có hợp lệ không?

Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau thì có hợp lệ không? Đây vẫn là câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc, khi xuất hóa đơn hoặc nhận được một hóa đơn điện tử đầu vào

Hóa đơn điện tử và lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử, lưu ý quan trọng mới nhất và lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

0918 501 776