Quy định về việc Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Điều kiện, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Chú ý: Theo thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 10/2/2020, đơn vị này chính thức triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng qua hệ thống dịch vụ thuế điện tử - eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn), thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

0918 501 776