eHoaDon Online cho phép các ứng dụng thứ 3 tích hợp để khai thác các tính năng tuyệt vời mà nó mang lại.

Tuy nhiên để kết nối và tích hợp được với hệ thống eHoaDon Online thì các ứng dụng thứ 3 cần phải được cấp phép truy cập. Điều này nằm trong chính sách hỗ trợ và bảo mật mà eHoaDon Online yêu cầu đối với các phần mềm bên ngoài có nhu cầu liên kết với hệ thống của eHoaDon Online.

Để có được quyền truy cập này, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Vào menu chức năng Hệ thống -> Tùy chọn ký số & Cấp phép.

Bước 1: Click vào nút "Tạo bộ mật mã kết nối đến ứng dụng"

Bước 2: Click vào nút "Xem bộ mật mã kết nối".  Hãy nhập mật khẩu đăng nhập cho tài khoản eHoaDon Online khi hệ thống yêu cầu bạn nhé!

(Chú ý: Nếu bạn không thực hiện Bước 2 này và nhập mật khẩu đăng nhập để xác minh thì dù bộ mật mã có được tạo ra bạn cũng không thể nào xem và lấy được thông tin)

Hình minh họa: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập cho tài khoản eHoaDon Online trước khi cho phép hiển thị thông tin bộ mã cấp quyền kết nối

Mẹo: Hãy click vào biểu tượng hình tờ giấy để dễ dàng copy thông tin của bộ mã truy cập vào hệ thống eHoaDon Online

Chúc các bạn thành công và tận hưởng dịch vụ tuyệt vời từ giải pháp hóa đơn điện tử của eHoaDon Online cũng như các dịch vụ từ hệ sinh thái BizStore.

0918 501 776