Để tìm kiếm và tạo lập khách hàng, bạn thực hiện đơn giản theo hướng dẫn sau:

- Tại menu chức năng “Danh mục” -> Click “Quản lý khách hàng”

 

Lưu ý:

- Thực hiện Tạo mới Khách Hàng đối với Khách Hàngđơn vị Doanh nghiệp, có nhu cầu tra cứu hóa đơn sau khi phát hành thành công, Nếu là khách vãng lai thì bạn có thể không cần tạo trước ở đây mà sẽ nhập luôn thông tin của họ trên hóa đơn.

eHoaDon Online sẽ chuyển sang màn hình “Danh sách khách hàng”.

Màn hình cung cấp các chức năng:

Chức năng “Tìm kiếm”

- Tìm kiếm theo “Tên/ mã khách hàng, email, địa chỉ”

 

Chức năng “Tạo mới”

- Tại màn hình “Danh sách khách hàng” -> Click nút  chuyển sang màn hình “Thêm mới khách hàng”.

Bài viết nên đọc:  Mẹo quản lý và sử dụng Danh Bạ Khách Hàng hiệu quả

- Sau khi nhập đủ thông tin  -> Click nút -> quay lại màn hình “Danh sách khách hàng“ -> thông tin khách hàng vừa được thêm thành công sẽ hiển thị tại đây.

 

Khi đó hệ thống sẽ gửi email thông báo “Tài khoản truy cập hệ thống hóa đơn điện tử” về email của khách hàng, nội dung email có dạng như sau:

 

Lưu ý:

- Hệ thống không gửi thông báo tới những email thuộc “Danh sách CC”

 

0918 501 776