eHoaDon Online giúp cho việc truy cập, xem và tải về hóa đơn vô cùng dễ dàng và đơn giản bằng QR code.

Với eHoaDon Online thì việc tra cứu vô cùng dễ dàng bởi bạn chỉ cần sử dụng chương trình cho phép quét và tra cứu URL từ QR code đại loại như Zalo để quét và truy cập đường dẫn URL từ  QR thường được hiển thị ngay góc dưới bên phải của tờ hóa đơn được phát hành từ hệ thống của eHoaDon Online

Bên cạnh đó giải pháp quản lý Hóa đơn đầu vào của eHoaDon Online cũng bao gồm tính năng đồng bộ hóa các hóa đơn được lưu trữ tại hệ thống của Tổng Cục Thuế để giúp bạn dễ dàng kiểm tra tính hợp pháp.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

Định dạng hiển thị Số hóa đơn
Định dạng hiển thị Số hóa đơn

eHoaDon Online cho phép doanh chủ tùy chỉnh cho quyết định định dạng hiển thị Số hóa đơn

Quy cách ghi Số hóa đơn chuẩn theo Nghị định 123 và Thông tư 78
Quy cách ghi Số hóa đơn chuẩn theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Triển khai áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC giai đoạn 1 từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, do có nhiều Tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử trên thị trường, mỗi tổ chức có thiết kế phần mềm, giao diện và tiện ích riêng nên có những sự không đồng nhất về cách thức hiển thị thông tin của hoá đơn.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 dễ dàng với eHoaDon Online
Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 dễ dàng với eHoaDon Online

Sau khi Cổng thông tin về hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế chính thức mở, cơ quan thuế sẽ tiến hành gửi thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền? Hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?
Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền? Hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Bài viết hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền? Hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

0918 501 776