QUẢN LÝ MẪU HÓA ĐƠN ĐÃ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

MẪU HÓA ĐƠN đã chọn để đưa vào phụ lục Thông Báo Phát Hành.

Bạn vào mục Đăng ký Phát Hành -> Mẫu đã đăng ký

eHoaDon Online cho phép bạn xem mẫu hóa đơn một cách chi tiết và download về để làm phụ lục thông báo phát hành gửi đến cơ quan thuế.

Như vậy là bộ hồ sơ cần thiết để Đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan quản lý thuế đã sẵn sàng cho bạn rồi! 

 

Xin nhắc lại, bộ hồ sơ gồm có: 

Quyết định áp dụng (kết xuất thành hình ảnh và bỏ vào file word cùng với mẫu hóa đơn đăng ký cũng dạng hình ảnh để tạo thành phụ lục thông báo phát hành) 

Thông báo phát hành (file pdf, hoặc xml (tùy cơ quan thuế chấp nhận file xml hay không)) 

Mẫu hóa đơn đăng ký (kết xuất thành file hình ảnh và cùng với file hình quyết định áp dụng - đã đề cập ở trên; để tạo thành hồ sơ phụ lục thông báo phát hành).  

 

Bài viết nên đọc:

Cách tạo Quyết định áp dụng hóa đơn

Cách tạo thông báo phát hành hóa đơn

- Cách nộp hồ sơ Đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan quản lý thuế.

 

0918 501 776