ĐIỀU ĐẦU TIÊN CẦN PHẢI BIẾT LÀ: THUÊ KHO CHỨA HÀNG CÙNG TỈNHHOẶCKHÁC TỈNH ĐỀU PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Tiếp theo, hãng cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online xin chia sẻ cùng bạn về "thủ tục đăng ký kinh doanh cho kho hàng đi thuê và nghĩa vụ thuế".

Theo điều 45 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Các đơn vị phụ thuộc – theo luật doanh nghiệp (đơn vị trực thuộc – theo luật quản lý thuế) doanh nghiệp gồm:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể Kho hàng được coi là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vì nó dùng cho việc cất trữ, luân chuyển hàng tồn kho của doanh nghiệp (là 1 hoạt động trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp), khi thuê kho chứa hàng doanh nghiệp phải đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Về thủ tục đăng ký kinh doanh cho kho hàng đi thuê:

Căn cứ khoản 2 điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ–CP về đăng ký doanh nghiệp:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Thông báo thuộc 1 trong các trường hợp sau:

Trường hợp công ty có trụ sở chính tại 1 tỉnh (Hà Nội, hoặc TP HCM...) nếu có thuê kho hàng thì phải tiến hành đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh nếu kho hàng ở cùng tỉnh, TP với trụ sở chính hoặc nơi công ty đặt chi nhánh;

Trường hợp nếu kho hàng nằm ngoài tỉnh, TP nơi công ty đặt trụ sở chính thì công ty phải tiến hành đăng ký thành lập Chi nhánh tại tỉnh, TP nơi thuê kho hàng (nếu tại tỉnh, TP này công ty chưa đăng ký thành lập chi nhánh)

Về nghĩa vụ thuế phải nộp khi thuê kho hàng cùng tỉnh hoặc khác tỉnh:

Khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng:

Trách nhiệm khai, nộp và mức Lệ phí môn bài cho kho hàng: nếu kho hàng cùng tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (cùng địa phương cấp tỉnh) thì Công ty chịu trách nhiệm khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty với mức lệ phí 1.000.000 đồng/năm (căn cứ điều 4 nghị định 39/2016/NĐ – CP quy định về lệ phí môn bài).

Trách nhiệm khai, nộp và mức Lệ phí môn bài cho kho hàng: nếu kho hàng khác tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khác địa phương cấp tỉnh) thì chi nhánh công ty chịu trách nhiệm khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh với mức lệ phí 1.000.000 đồng/năm (căn cứ điều 4 nghị định 39/2016/NĐ – CP quy định về lệ phí môn bài).

Khai và nộp thuế GTGT cho kho hàng:

Trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT cho kho hàng: nếu kho hàng cùng tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (cùng địa phương cấp tỉnh) thì Công ty chịu trách nhiệm khai và nộp thuế GTGT cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty (điểm b, khoản 1, Điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT cho kho hàng: nếu kho hàng khác tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khác địa phương cấp tỉnh) thì chi nhánh công ty tại tỉnh nơi thuê kho hàng nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế (điểm c, khoản 1, Điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC)

Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa hàng, hợp đồng, hóa đơn đầu vào và chứng từ thanh toán đầy đủ nhưng không thực hiện đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh; không nộp thuế môn bài thì chi phí thuê kho sẽ bị loại khi tính (quyết toán) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Thuế TNDN cho kho hàng

Kho hàng được khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

Chúc các bạn thành công và tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời từ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online và hệ sinh thái thương mại điện tử BizStore.

Nội dung liên quan

Xử lý hóa đơn thế nào khi thay đổi địa chỉ, tên công ty
Xử lý hóa đơn thế nào khi thay đổi địa chỉ, tên công ty

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì những hóa đơn GTGT đã in trước đó có được sử dụng hay không? eHoaDon Online xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…

Cần làm những gì với hóa đơn điện tử khi đổi thông tin: Địa chỉ, tên công ty
Cần làm những gì với hóa đơn điện tử khi đổi thông tin: Địa chỉ, tên công ty

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì cần phải làm những thủ tục gì với các hóa đơn đang còn dỡ dang.

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập
Thủ tục hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì? Hồ sơ khai thuế ban đầu, thủ tục đăng ký thuế ban đầu như nào? eHoaDon Online xin hướng dẫn thủ tục khai thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, nên chọn loại hình nào?
Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, nên chọn loại hình nào?

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh thì nên lựa chọn thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

0918 501 776