Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC. 

Tuy nhiên nhiều quý doanh nghiệp hay nhầm lẫn giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực. Bài viết này eHoaDon Online giúp các bạn nắm rõ ràng 2 loại hóa đơn điện tử này giống và khác nhau ở điểm nào?

Để nắm cụ thể, chúng ta làm so sánh sự giống và khác nhau giữa Hóa đơn điện tử xác thực và Hóa đơn điện tử

1. Sự giống nhau
– Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử
– Là loại hình hóa đơn không có liên và bao gồm nhiều trang.
2. Sự khác nhau giữa Hóa đơn điện tử và hoá đơn điện tử là những gì? Hãy cùng xem bảng so sánh dưới đây:

eHoaDon Online được phát triển bởi BizStore Group - nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hàng đầu trên thế giới. Hóa đơn điện tử eHoaDon Online là giải pháp chuyên nghiệp cho việc tạo lập, xuất và quản lý hóa đơn. Từ những tính năng cơ bản đến nâng cao, hóa đơn điện tử eHoaDon Online đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hóa đơn điện tử, và các các quy định thông tư về hóa đơn điện tử của nhà nước.

Thông tin cần biết: 3 điểm vượt trội của hóa đơn điện tử eHoaDon Online

0918 501 776