Đã có dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được Chính phủ ban hành từ 9/2018. Đến nay, Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn Nghị định 119.

Tháo gỡ khó khăn đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Mặc dù có rất nhiều lợi ích, song quá trình triển khai hóa đơn điện tử đang gặp nhiều vướng mắc gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.

TP.HCM: Hơn 37 nghìn DN sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế TP.HCM cho biết, đến 30/6/2019, đã có 37.156 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 19,03% số doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn.

Xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử như thế nào?

Tổng cục Thuế cho biết, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, đối với cung ứng dịch vụ là …

Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu của doanh nghiệp chuyển đổi số

Áp dụng hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số, tuy vậy vẫn còn nhiều vướng mắc đặt ra, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp nỗ lực tháo gỡ.

Toàn tập về cách thực hiện hóa đơn điện tử mới nhất

Chính phủ yêu cầu đến ngày 01/11/2020, tất cả các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử. Ngay từ thời điểm này, các đơn vị cần tìm hiểu các quy định liên …

Hiểu đúng về hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định …

90% lượng hàng hóa được mua bán bằng hóa đơn điện tử vào năm 2020

Mục tiêu này vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong Dự thảo tờ trình Chính phủ ngày 25/4 về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy thực hiện thế nào?

Trước những thắc mắc của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, ngày 16/6/2017, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời cụ thể về vấn đề này.

Đề xuất từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không thực hiện đặt in hóa đơn

Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về sử dụng hóa đơn điện tử 2018

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử, trước ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp đều phải dùng hóa đơn điện tử. Trong bài viết dưới đây, BizStore sẽ hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ quy định của Nghị định này.

Cục thuế Tp Hồ Chí Minh giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về hóa đơn điện tử

Cục thuế Tp Hồ Chí Minh giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về hóa đơn điện tử

0918 501 776